Szanowna Pani Anno, Szanowny Panie Witoldzie, Szanowni Państwo Składamy Państwu najserdeczniejsze podziękowania za wspaniałą opiekę nad naszą Mamą i Babcią Aleksandrą Durzyńską, która spędziła w Domu pod Aniołem w Jelitowie wiele miesięcy aż po ostatni czas swojego życia. Mama przebywała w pensjonacie od 1 czerwca 2014 do 29 listopada 2015 roku. Dziękujemy Państwu i Personelowi za staranną i troskliwą opiekę nad Mamą w dobrych, a także trudnych dla Niej chwilach, chwilach gdy zawodziło Jej zdrowie, kiedy troska i pomoc ze strony Państwa były Jej szczególnie potrzebne.

Dziękujemy też serdecznie za duchowe wsparcie w smutnym dla nas czasie, gdy nasza Mama i Babcia od nas odeszła. Życzymy Państwu i całemu Personelowi Domu po Aniołem wszelkiej pomyślności w pracy i opiece nad zacnymi Seniorami. Paniom i Panom, obecnym mieszkańcom pensjonatu, życzymy zdrowia, pogody ducha i radości z chwil spędzanych pod troskliwymi skrzydłami Domu pod Aniołem. Wdzięczni Danuta i Stanisław Wróbel z dziećmi i wnukiem.