Jan Paweł II w Liście do ludzi w podeszłym wieku napisał:

„…Zdarzają się sytuacje, w których okoliczności zalecają lub nakazują umieszczenie człowieka  starego w „domu starców”, aby mógł przebywać w towarzystwie innych osób i korzystać ze specjalistycznej opieki. Instytucje te zasługują zatem na uznanie, doświadczenie zaś poucza nas, że ich posługa może być cenna, pod warunkiem, że kierują się nie tylko kryteriami sprawności organizacyjnej, ale dobrocią i wrażliwością. Wszystko to jest łatwiejsze, jeśli dzięki relacjom z krewnymi, przyjaciółmi i wspólnotami parafialnymi pensjonariusze domu starców mogą czuć się kochani i nadal przydatni społeczeństwu…”
 


Należymy do pokolenia JP II. Prowadząc nasz Dom Pod Aniołem pragniemy dążyć do tego, aby sprostać tym słowom. Oczywiście wykazać się sprawnością organizacyjną, dbać i zabiegać o nią – szczególnie w zakresie zaspokojenia tych wszystkich potrzeb bytowych, które sprawiają, że codzienność staje się znośna pomimo dolegliwości słabnącego ciała. Ale nade wszystko chcemy się kierować właśnie dobrocią i wrażliwością. Dążyć do tego, aby przebywanie w naszym domu nie było izolacją i wykluczeniem, porzuceniem – lecz by było wspólnym przebywaniem gromady ludzi, którzy stają się przyjaciółmi.
 


Chcemy dążyć do takiego stanu, aby o naszych mieszkańcach można było mówić: oni się nigdy nie nudzą, oni wciąż mają pełne ręce roboty, oni wciąż jeszcze tryskają zapałem i energią. Chcielibyśmy móc o naszych podopiecznych mówić: nasze żwawe babcie i żwawe dziadki. Wierzymy, że to jest możliwe – poprzez ciągłą zachętę do działań na ich miarę i siły.
 


Zależy nam, aby nasi podopieczni nadal byli – bo przecież są –  żywą częścią społeczeństwa. Obok naszego domu stoją inne domy – mieszkają w nich rodziny, wśród których są także starsze osoby. Chcemy być otwarci – i tak jak po sąsiedzku zapraszać ich do nas na kawę, herbatę, na wspólne ognisko.
 


Utrzymujemy kontakty i zapraszamy do nas grupy wolontariuszy, młodzież muzykującą i śpiewającą, dzieci ze szkół, które przychodzą do nas z przedstawieniami. Bardzo często odwiedzają nas członkowie chóru Corda-Cordi, którzy oprócz koncertów organizują dla naszych mieszkańców wiele gier i zabaw.


Zapraszamy do zapoznania się z ulotką domu, a także kartą informacyjną. Znajdują sie w nich wszystkie szczegóły naszej oferty, a także pełna specyfikacja placówki. Będziemy również wdzięczni jeśli zechcieliby Państwo wesprzeć nas przekażując 1% podatku. 

 

Posiadamy także następujące certyfikaty:
Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi (Fundusze Europejskie)
Przedsiębiorstwo Godne Zaufania (Instytu Badań Konsumenckich)
Certyfikat Członkostwa (Krajowa Izba Domów Opieki)


Program stałych zajęć w Domu Pod Aniołem obejmuje między innymi:

  • zajęcia gimnastyczne  i ćwiczenia usprawniające pod okiem terapeuty
  • zajęcia ruchowe przy muzyce – zestawy ćwiczeń z elementami tańca specjalnie przeznaczone dla osób starszych
  • zajęcia manualne, plastyczne – z wykorzystywaniem różnych technik artystycznych
  • zajęcia komputerowe – kontakt ze światem i bliskimi poprzez Internet, docieranie do informacji itp.
  • spacery i zajęcia na świeżym powietrzu – w miarę możliwości specjalne rowery dla starszych osób, nordic walking, ogniska
  • wyjazdy wycieczkowe i pielgrzymkowe – m.in.: Gniezno, Licheń
  • wspólna modlitwa w kaplicy – uczestnictwo we Mszy Świętej, różaniec, Godzinki
  • koncerty muzyczne i przedstawienia