Coroczny dylemat - jak wyrazić na małej białej kartce całą serdeczność, ciepło, życzliwość - do bliskich, przyjaciół, sąsiadów - do tych wszystkich, z którymi łączy nas codzienność? A jednak co roku próbujemy - wysyłamy życzenia ufając, że zostanie odczytany chociaż okruch naszych czystych intencji. Uczymy się od samego Boga, który zaufał człowiekowi i wyraził swą Miłość w postaci Małej Dzieciny a swe Miłosierdzie w małej białej Hostii.

W cudowny czas Bożego Narodzenia, życzymy odczytywania śladów Miłości - tak przecież obecnych wszędzie wokół nas...
- Anna i Witold Młodak
z Pracownikami i Mieszkańcami "Domu Pod Aniołem"