Nasi kochani mali przyjaciele z Czerniejewa obdarowali nas kotylionami dla pań i krawatami dla panów, na których był napis : „Wszyscy razem". Nie były to słowa bez pokrycia, bo okazało się, że wszyscy razem świetnie się bawiliśmy, graliśmy i śpiewaliśmy – pomimo, że różnica wieku między najmłodszym przedszkolakiem, a naszą najstarszą mieszkanką wynosiła 95 lat! Dziękujemy dzieciom, podziwiamy pracę ich pań opiekunek i gratulujemy rodzicom – jesteśmy trochę spokojniejsi o przyszłość świata.