Podczas dzisiejszej Mszy Świętej dziękowaliśmy za Pontyfikat i Dzieło Świętego Jana Pawła II  - to taka nasza forma uczestnictwa w "Narodowym Marszu" w Jego obronie. Jednocześnie wszystkich serdecznie pozdrawiamy "palmowo" i przedświątecznie - życzymy, aby udawało się trwać przy tym, co najważniejsze.