A gdyby Maryja się nie zgodziła? A gdyby Bogu powiedziała "nie" zamiast swoje piękne "fiat"? Co by z nami było, gdyby Jezus się nie urodził? Co stałoby się ze światem? Czy myśleliśmy o tym kiedykolwiek? A gdyby ... 

Przecież Maryja była "wolnym człowiekiem", przecież mogła powiedzieć "nie".
W czas Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy te refleksje z życzeniami dla nas wszystkich, abyśmy zawsze potrafili mądrze i z miłością korzystać z naszej wolności, abyśmy potrafili  wypowiadać swoje "fiat" i rodzić światu dobro.
Jak Maryja...
Rodzinom, Znajomym, Przyjaciołom, Sąsiadom  życzymy piękna, pokoju,  życzliwości, wzajemnego wspierania się oraz   wzruszenia, które odświeża serca
 - Anna i Witold Młodak z Pracownikami i Mieszkańcami "Domu Pod Aniołem"