Dom Pod Aniołem 

Jest Domem Opieki dla Osób Starszych. Działa w oparciu o Zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego (wpis do rejestru numer 17/2012). Powstał, aby zapewnić całodobową opiekę zarówno osobom przewlekle somatycznie chorym, niesprawnym ruchowo, leżącym i wymagającym całościowej pielęgnacji, jak i osobom samodzielnie poruszającym się, ale jednak z różnych powodów wymagających stałej pomocy i rehabilitacji.

„…Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się – mimo słabnących sił – żywą częścią społeczeństwa…”

Jan Paweł II – „List do ludzi w podeszłym wieku”

 

Krajowy Rejestr Domów opieki Krajowa Izba Domów Opieki